Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

"When two worlds come together"

Deze foto´s waren tentoongesteld op het erfgoedweekend, 25 en 26 april 2015 in Wegwijzer, Brugge. Er waren in totaal 14 foto's 30x45cm en het thema ging over de vermenging van de Belgische en Mexicaanse identiteit na migratie.

Met de logistieke steun van de Stad Brugge.

Inleiding:

Dit project “When two worlds come together” gaat over de Latijns-Amerikaanse gemeenschap in België. Aan de hand van een 14 tal foto’s wil Voz Latina twee aspecten belichten die we het gevolg kunnen noemen van migratie van Latijns-Amerikanen naar België.

Ten eerste zullen de foto’s illustreren hoe tradities uit Latijns-Amerika nog steeds worden beleefd onder de Latijns-Amerikaanse gemeenschap in België (Brugge). Meer specifiek wordt er gefocust op culturele gebruiken uit Mexico die nog steeds gehanteerd worden door de Mexicaanse gemeenschap in Brugge. Maar de foto’s laten ook zien hoe autochtone Belgen delen van de Mexicaanse cultuur overnemen in hun dagelijkse leven. Zo spitsen we ons niet enkel toe op het tonen van tradities, maar ook de contrasterende resultaten van twee culturen die samenkomen.

Ten tweede besteedt de tentoonstelling ook aandacht aan de emoties verbonden aan het integratieproces van de Latijns-Amerikaanse gemeenschap in de Belgische cultuur. De foto’s voor de tentoonstelling werden gemaakt door een groep vrouwen uit Brugge met Latijns-Amerikaanse afkomst. Zij migreerden op volwassen leeftijd naar België en namen hun eigen ervaringen mee om hun gevoelens over hun integratieproces in de Belgische cultuur te illustreren.  Daarbij maken ze o.a. gebruik van iconische objecten en kleuren.

De tentoonstelling spitst zich toe op Latijns-Amerikaanse immigratie maar de emoties die de foto’s zullen oproepen kunnen in verband worden gebracht met immigratie in het algemeen. Immigranten hebben gemeen dat ze afstand nemen van de vertrouwde omgeving waarin ze zijn opgegroeid. Aan die vertrouwde omgeving zijn waarden en tradities, (bij)geloof en gedragingen verbonden die onderdeel uitmaken van een bepaalde culturele identiteit en die een individu toelaten te functioneren binnen een bepaalde culturele groep.

Het verlaten van de vertrouwde omgeving leidt tot het aanpassen aan een nieuwe sociale en culturele omgeving en gaat gepaard met drie processen: psychologische aanpassing, cultureel onderricht en het aanleren van aangepaste sociale vaardigheden die nodig zijn om zich staand te houden in de nieuwe cultuur. De tentoonstelling van Voz Latina wil illustreren hoe het verlaten van de vertrouwde omgeving bijdraagt aan de identiteitsvorming van een persoon tijdens en na deze drie processen.